Gövde/Boru Tipi (Shell&Tube)Eşanjörler


Öne çıkan özellikleri

 • Prosese özel, standart dışı üretim
 • Özellikle çift cidarlı modellerde deneyim ve çeşitlilik
 • Silindirik bir gövde ile gövdenin içine yerleştirilmiş küçük çaplı borulardan(tüp) oluşur. Akışkan özellikleri ve çalışma basıncına gore boruların et kalınlıkları tespit edilir. Endüstri, proses ve enerji gibi ağır uygulamalar için serbest akışa imkan veren seçeneklerdendir. Üretimimizde standart borulu eşanjörlerden daha küçük, daha hafif ve verimliliği daha yüksek eşanjörler bulunmaktadır.

  Çift cidarlı borulu eşanjörler

  Teknolojik standartları ve dizayn özelikleri gereği enerji üretim tesislerinde, doğal gaz ön ısıtma istasyonlarında ve insana ya da çevreye zarar verebilecek kimyasalların üretildiği tesislerde kullanılmaktadır. iç gövdede oluşan çatlak ya da delinmeden kaynaklanan sızıntıların tespiti mümkündür. Ayrıca, artı maliyet gerektiren ara devrelere/ikinci bir eşanjöre duyulan ihtiyaçı da ortadan kaldırır.

  Çift Cidarlı Doğalgaz Eşanjörleri (Doubletube)


  Öne çıkan özellikleri

 • Double tube sayesinde kaçak riskinin otadan kalkması
 • Kaçak kontrolü ve izlemesinde patentli kontrol sistemi
 • Yatay ya da dikey tasarım imkanı
 • 100 ün üzerinde referans
 • Doğal gaz ile çalışan gaz türbini elektrik santrallerinde verim artışı sağlamak için kullanılmaktadır. Doğal gazın santralde mevcut atık enerji ile ısıtılması ile kombine çevrim santrallerinde %0.9 a varan verim artışı görülmektedir.
  Atık ısının enerjisi doğal gazın alt ısıl değerine eklenilerek aynı miktardaki doğal gaz ile daha fazla yanma ve dolayısı ile daha fazla güç elde edilmekte ve böylelikle toplam verimlilikte artış sağlanılmaktadır.
  çift cidarlı borulu eşanjörlerin ve Kelvion'un (önceki GEA) patentli kaçak kontrol sistemi kullanılması, üretim güvenliğiyle ilgili sorunları gidermektedir.