ARASTA - ŞEKER ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI

Yeni Web Sayfamız    Ana Sayfa  Site Haritası 

 
Bulunduğunuz sayfa : Uygulamalar > Şeker
ŞEKER ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI
Şeker pekçok bitkinin bünyesinde bulunmakla beraber ekonomik açıdan şeker üretiminde kullanılan bitkiler şeker kamışı ve şeker pancarıdır.

Şeker kamışı tropikal ve astropikal iklimlerde; şeker pancarı ise daha ılıman iklimlerde yetişmektedir.
Ülkemizin ılıman ikliminde sadece şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. Geçmişte şeker kamışı tarımı için denemeler yapılmış ancak ekonomik olmayacağı sonucuna varılarak vazgeçilmiştir.

2004-2005 kampanya döneminde dünyada üretilen toplam şeker miktarı yaklaşık 142,5 milyon ton olup bu üretiminin %73,83’ü şeker kamışından %26,17’si şeker pancarından yapılmıştır.

2003-2004 kampanya döneminde dünyada toplam şeker üretimi yaklaşık 144,2 milyon ton olup bunun 34,7 milyon ton’u şeker pancarından, 109,5 ton’u şeker kamışından elde edilmiştir. Dünyadaki bu şeker pancarı üretiminin yaklaşık 1,8 milyon ton’u Türkiye’de üretilmiştir ki bu da dünya şeker pancarından elde edilen şeker miktarının yaklaşık %5’idir.

Ülkemizde yurtiçi şeker tüketiminin %90’ı şeker pancarından %10’u ise şekere kısmen ikame olabilen ve ithal mısırdan üretilen Nişasta Bazlı Sıvı Şeker (NBSŞ) ile karşılanmaktadır. Nişasta bazlı tatlandırıcılar doğrudan tüketilmemekte daha çok şekerlemeler, dondurma, helva, reçel, marmelat, içecekler gibi şekerli ürünler sanayiinde girdi olarak kullanılmaktadır.

ŞEKER ÜRETİMİ

Şeker endüstrisinde enerji kullanımı, ısı transferi elemanlarının en verimli şekilde kullanımı ile enerji geri kazanımı, bu sayede maliyetlerin azaltılması ve kapasite ile verimin arttırılması büyük önem taşımaktadır. GEA ECOFLEX firmasının aşağıda ürün yelpazesi ile firmamız Arasta, Türkiye şeker endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır :

- Plakalı Isı Eşanjörleri
  • Varitherm (dar aralıklı plakalar) : şurup, melas, koyu şerbet, filtre edilmiş sulu şerbet, ekstraksiyon suyu gibi tıkanmaya neden olacabilecek partiküller içermeyen akışkanlar için tercih edilir.
  • Free Flow (geniş aralıklı plakalar) : 5 mm ile 12 mm arasında değişen plaka aralıkları ile ham şerbet ve kireçli ham şerbet, filtre edilmemiş şerbetler gibi partikül ve lif içeren akışkanlar için tercih edilir. Plakalarımızda geniş aralıklı olmasının yanında plaka akış kanalı boyunda herhangi bir daralma noktasının olmaması da rakiplerine karşı üstünlük sağlamaktadır.
- Plakalı Evaporatörler (Plakalı Tephirler)
  • Concitherm : Robert evaporatörlerde booster olarak veya komple kademe yerine kullanılabilir. Özel dizayn geniş aralıklı plakalardan oluşmaktadır.
  • EVAPplus : Özel plaka dizaynı ile yüksek ısı transfer katsayısı ve düşük sıcaklık farklılıkları sağlamakta, alıkoyma süresinin daha kısa olması sayesinde renk oluşumu azaltılmakta ve ürün kalitesi artmaktadır. Mevcut Robert tipi evaporatörlerin gövdesini koruyarak içerisindeki boru demetinin GEA EVAPplus plaka demeti ile değiştirmek mümkün olmaktadır. Bu da ilk yatırım maliyetini azaltmakta ve müşterilerimize avantaj sağlamaktadır.
- Kondenserler
  • VAPORplus : soğutusu akışkanın (su) buhar ile doğrudan temas ettirildiği sistem komple sistem olarak sağlanabildiği gibi mevcut konsdenserlerin iç dizaynı GEA ECOFLEX dizaynı ile değiştirilebilmekte ve yine bu sayede ilk yatırım maliyeti açısından müşterilerimize avantaj sağlanmaktadır.

- Mühendislik – Danışmanlık Hizmetleri

  • Plakalı ısıtıcı dizaynları
  • Evaporasyon istasyonlarında ısı dengesi
  • Evaporatör tipleri hakkında danışmanlık
  • Kondenser dizaynı
  • Kondensat kanalı dizaynı
- Yedek parça, bakım-onarım servis hizmetleri
 

Copyright © Arasta

Find us on Google+ YENI WEB SAYFAMIZ Plakalı Eşanjör Çözümleri